Προσφέρουμε ένα χώρο εργασίας ο οποίος μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας και της ομάδας σας.
Θα βρείτε ένα φιλικό και ήσυχο περιβάλλον εργασίας με πρόσβαση σε ότι είναι απαραίτητο για να εργαστείτε χωρίς εμπόδια. Υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες συναντήσεων και ομάδων, πρόσβαση σε εκτυπωτή, Wifi και προτζέκτορα.

We offer a workspace that can adapt to your, or your teams, needs. You will find a friendly and quiet enviroment with access to anything needed so you can work effortlessly. You can use meeting and teams rooms, printers, wifi and projector.

CoWork

Ένας ανοιχτός, προσαρμόσιμος στις ανάγκες σας, χώρος για να δουλέψετε!

An open and adaptable space where you can work!