Μέσω της υπηρεσίας PreLab Pro έχετε πρόσβαση σε μία συνολική λύση σχεδιασμού και παραγωγής της ιδέας της εταιρίας σας. 
Θα αναλάβουμε, σε συνεργασία με εσάς, τον σχεδιασμό του προϊόντος βάσει των αναγκών σας. Εάν αυτό είναι θεμιτό, μπορεί να γίνει έρευνα αγοράς για τη παραγωγή του προϊόντος έτσι ώστε η επιχείρησή σας να μπορέσει να επιλέξει τους κατάλληλους παραγωγούς για την πραγματοποίηση της ιδέας σας. 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παραγωγής του προϊόντος σας εντός της εταιρείας μας με τη χρήση μιας ποικιλίας σύγχρονων ψηφιακών μηχανών παραγωγής. 

PreLab Pro

Μια πλήρης λύση σχεδιασμού και υλοποίησης φυσικών προϊόντων, σε μικρή και μεσαία κλίμακα παραγωγής.

A full solution on design and production of physical products, in small and medium production scales.

Through the PreLab Pro service you will have access to a full solution for designing and producing you company’s idea.
In collaboration with your company, we will design the product based on your needs. If it is required, we will conduct a market research on different producers that could help you with the realisation of your project. 
There is also the ability to produce your product in-house, through a collection of modern digital fabrication tools we have at our disposal.