Είναι ένα κατάστημα μέσω του οποίου νέοι καλλιτέχνες και σχεδιαστές αποκτούν πρόσβαση στο κοινό και αυτό σε εκείνους. Επιλέγουμε άτομα με νέες ιδέες και προϊόντα.
 

It is a shop, through which, new artists and designers get access to the public and it gets access to them.

R&D

E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram
Phone